Özel Hukuk

Özel Hukuk

Bu alanda müvekkillerimize özellikle; 

Miras hukukundan kaynaklı izale-i şuyuu, mirasın reddi, terekeye karşı açılacak davalar, vasiyetnamenin açılması ve yerine getirilmesi davaları, veraset ilamı davaları; 

Eşya hukukuna dayalı tapu iptali ve tescil davaları, zilyetlik davaları, ecrimisil, müdahelenin meni ve kal davaları, önalım ve geçit hakkı davaları, tashih davaları;

Aile Hukukundan kaynaklı çekişmeli ve anlaşmalı boşanma, iştirak ve yoksulluk nafakaları, nafakaların arttırılması ve tenkisi, tazminat, mal paylaşımı davaları, velayet ve vasilik davaları, aile konutuna ilişkin davalar ile 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet gören kadınların korunması adına güvenlik tedbirlerin uygulanması ve gerekli başvuruların yapılması; 

İş ve çalışma ilişkisinden doğan alacak ve tazminat davaları, hizmet tespiti davaları, işe iade davaları, iş kazasına dayalı tazminat davaları;

Ölümle neticelenen trafik kazalarının akabinde varisler adına sigorta şirketlerine ve zarar verene karşı açılacak olan destekten yoksun kalma ve tazminat davaları, yaralamalı trafik kazaları neticesinde iş gücü kaybı ve tedavi giderlerinin tazmini davaları, hasarlı trafik kazalarında araç değer kaybının tazmini davaları;

Kira hukukundan kaynaklı tahliye, alacak ve kira artışı davaları ağırlıklı olmak üzere hukukun her alanında aktif ve netice odaklı olarak hizmet vermekteyiz.