Hukuk Müşavirliği / Şirket Avukatlığı

Hukuk Müşavirliği / Şirket Avukatlığı

YSA Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak çalışmalarımız ağırlıklı olarak ticari işletmelere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermek suretiyle gerçekleşmektedir. Bu kapsamda müvekkillerimizle imzalamış olduğumuz avukatlık sözleşmeleri kapsamında, müvekkillerimizin iş hukukundan, ticaret hukukundan, sözleşmeler hukukundan, vergi ve idari yargı hukukundan, sigorta hukukundan ve icra iflas hukukundan kaynaklanan dava ve talepleri hukuk büromuz tarafından takip edilmektedir.

Ayrıca hukuk büromuz, özel eğitim kurumlarının sözleşmelere ve kambiyo senetlerine dayalı alacaklarının yasal yollarla tahsili işlemlerini yürütmekte, bu alanda nitelikli personel ve yazılım alt yapısı ile hizmet vermektedir.