Hakkımızda

YSA Hukuk ve Danışmanlık, Av. Yavuz Selim Aydın ve Av. Ayşe Güneş Aydın’ın yönetiminde faaliyet göstermektedir. Üstlenmiş olduğu davalarda etkin ve netice odaklı çalışmayı kendisine ilke edinmiş olan hukuk büromuz, evrensel hukuk ve etik kuralları ışığında, meslek ilkelerinden şaşmadan azami özen ve özveri ile müvekkillerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Hukuk büromuz; tüzel kişiliğe haiz firmalara vermekte olduğu süregelen hukuk müşavirliği hizmetleri kapsamında firmaların her türlü hukuki işlemlerini takip ederek; firmaların ticari faaliyetleri için “Ticaret Hukuku”, işçi-işveren ilişkisi için “İş Hukuku”, ticari alanda gösterdikleri faaliyetler doğrultusunda alacak ya da borçlarının yönetimi için “İcra ve İflas Hukuku”, markasal değerlerinin korunması için “Sınai Mülkiyet Hukuku”, ticari alanda gösterdikleri faaliyetler kapsamında akdetmeleri gereken ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması için “Sözleşmeler Hukuku” alanlarında hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz; hukuk müşavirliği alanından bağımsız olarak gerçek kişiler ya da tüzel kişiler adına takip etmekte olduğu davalar kapsamında da Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İş Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Sigorta Hukuku vb. alanlarda faaliyet göstermektedir.

Bu doğrultuda hukuk büromuz; faaliyet göstermekte olduğu alanlarda soyut kavramlarla belirlenmiş olan hukuk kurallarını somut olaylar üzerinden değerlendiren avukatların, aynı zamanda da hukuku şekillendiren yargı unsurları olduğunun bilinci ve sorumluluğunda olup mesleki tecrübesi yüksek ve dinamik hukukçu kadrosuyla hukuki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak amacıyla kuşanmış olduğu bilgi birikimini etkin ve çözüm odaklı şekilde kullanmaktadır.