Konkordato

Konkordato

YSA Hukuk & Danışmanlık; tüzel kişiler adına yapmakta olduğu vekillik kapsamında; müvekkili olan tüzel kişinin ticari durumunun gerekliliği neticesinde, alacaklılarının alacaklarını belli bir plana göre almaları hususuna ilişkin hukukumuzda belirlenen “Konkordato” prosedürü kapsamında hizmet vermektedir.