Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

YSA Hukuk & Danışmanlık; vermekte olduğu hukuki hizmetler kapsamında, 24.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda gerçek ya da tüzel kişi müvekkillerine gerekli hukuki yönlendirmeleri, aydınlatmaları ve bilgilendirmeleri yapmakta ve müvekkillerinin ilgili yasal mevzuat gereğince uyması gereken sorumluluklar ve prosedürler ile ilgili gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirmektedir.