Aile Hukuku

Aile Hukuku

YSA Hukuk & Danışmanlık, gerçek kişi müvekkilleri adına takip etmekte olduğu Aile Hukuku davaları kapsamında; çekişmeli veya anlaşmalı boşanma, iştirak ve yoksulluk nafakaları, nafakanın arttırılması ve tenkisi, tazminat, mal paylaşımı davaları, velayet ve vasilik davaları, aile konutuna ilişkin davalar ile 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet gören kadınların korunması adına güvenlik tedbirlerin uygulanması ve gerekli başvuruların yapılması vb. alanlarda hizmet vermektedir.

Aile kavramının aynı zamanda bir toplumun temelini oluşturduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de mesleki etik kurallarına azami özen göstererek müvekkillerimizin haklarının temini için çalışıyoruz. Bilhassa bu alandaki tecrübelerimizin verdiği bilgi birikiminin yanı sıra her dava dosyasına gösterdiğimiz azami ilginin, takip etmekte olduğumuz hukuki süreçlerin başarıya ulaşmasındaki en büyük etken olduğunu dile getirebiliriz.

Bilhassa vekil olarak görev almakta olduğumuz çekişmeli boşanma davalarında, müvekkilimizin evlilik birliği içindeki yaşanmışlıkları tarafımızca hukuki ve insani yönden ele alınmakta ve davaların en doğru şekilde yönlendirilebilmesi için müvekkillerimiz ile yoğun temas halinde çalışılmaktadır.