İş Hukuku

İş Hukuku

YSA Hukuk & Danışmanlık; gerçek kişi müvekkilleri adına takip etmekte olduğu İş Hukuku davaları kapsamında; işveren ile işçi arasında meydana gelen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı, fazla mesai ücreti vb. uyuşmazlıklar ile işe iade – hizmet tespiti, iş kazası vb. davalar kapsamında hizmet vermektedir.