Sigorta Hukuku ve Trafik Kazaları

Sigorta Hukuku ve Trafik Kazaları

YSA Hukuk & Danışmanlık; tüzel ya da gerçek kişiler adına takip etmekte olduğu Sigorta Hukuku davaları kapsamında; hasarlı trafik kazalarında araç değer kaybının tazmini davaları, ölümle neticelenen trafik kazalarının akabinde hak sahipleri adına sigorta şirketlerine ve zarar verene karşı açılacak olan destekten yoksun kalma ve tazminat davaları, yaralamalı trafik kazaları neticesinde iş gücü kaybı ve tedavi giderlerinin tazmini davaları vb. uyuşmazlıklar kapsamında hizmet vermektedir.

Bu alanda özellikle sigorta şirketleri ile başvuru ve arabulucu süreçlerinin yürütülmesi, bu süreçte talep edilen ibraname ve anlaşma tutanaklarının tanzimi ve kontrolü; yine uyuşmazlığın yargı aşamasına taşınması halinde alacak kalemlerinin tam olarak belirlenerek trafik kazası mağdurlarının karşı tarafın sigorta şirketinden, araç sahibinden, şoföründen ve aracın işleteninden almaya hak kazanacağı tazminat alacaklarının tahsili için gerekli her türlü dava ve icra takip süreçlerinin yürütülmesi hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Öte yandan trafik kazalarından kaynaklı tazminat davalarının yanı sıra kaza neticesi meydana gelen ölüm ve/veya yaralanmalar dolayısı ile görülecek ceza davalarının takibi de hem müvekkillerimizin suç failinin cezalandırılmasına yönelik beklentilerinin karşılanması, hem  de tazminat alacakları için görülen hukuk davalarının müspet sonuçlanabilmesi adına büyük önem arz etmektedir. YSA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak da trafik kazalarından kaynaklı tazminat ve ceza davaları alanında 10 yılı aşkın süredir yoğun şekilde faaliyet göstermekteyiz.