Miras Hukuku

Miras Hukuku

YSA Hukuk & Danışmanlık; gerçek kişi müvekkilleri adına takip etmekte olduğu Miras Hukuku davaları kapsamında; izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi), mirasın reddi, tenkis, muvazaaya dayalı tapu iptali ve tescil, terekeye karşı açılacak davalar, vasiyetnamenin açılması ve yerine getirilmesi davaları, ecrimisil, müdahelenin meni, veraset ilamı davaları vb. alanlarda hizmet vermektedir.