Şirket İçi Farkındalık Eğitimleri Düzenlenmesi

Şirket İçi Farkındalık Eğitimleri Düzenlenmesi

Şirket İçi Farkındalık Eğitimleri Düzenlenmesi

YSA Hukuk ve Danışmanlık; ticari işletmelerde şirket ortaklarına, yöneticilerine, beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarına ve tedarikçilere yönelik hukuki konularda periyodik olarak şirket içi farkındalık eğitimleri düzenlemektedir.

Bu eğitimler kapsamında müvekkil şirket yöneticilerinin, çalışanlarının ve paydaşlarının görev ve sorumlulukları bakımından hukuki olarak aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Bahse konu eğitimler hukuk büromuzca hazırlanmış olan paket eğitimler üzerinden düzenlenebildiği gibi, müvekkil şirketlerden gelen içerik taleplerine uygun hazırlanacak eğitim programları da düzenlenebilmektedir.

Özellikle düzenlemekte olduğumuz temel eğitim konuları aşağıdaki gibidir.

  • İş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından işveren vekillerinin sorumlulukları
  • Sözleşme hazırlama teknikleri temel eğitimi
  • Şirket içi iş etiği eğitimi