Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

YSA Hukuk & Danışmanlık; tüzel kişi müvekkilleri adına takip etmekte olduğu Ticaret Hukuku davaları kapsamında; şirketlerin alacaklarının tahsili için icra takiplerinin başlatılması, alacaklara ilişkin itirazın iptali davaları, tazminat davaları, menfi tespit davaları, sigortadan kaynaklı davalar, konkordato davaları, iflas davaları, istirdat davaları, istihkak davaları, kooperatiflerden kaynaklı davalar, ihtiyati haciz davaları, ihtiyati tedbir davaları, çek iptali vb. uyuşmazlıklar kapsamında hizmet vermektedir.