İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

YSA Hukuk & Danışmanlık; tüzel ya da gerçek kişiler adına takip etmekte olduğu İcra ve İflas Hukuku davaları kapsamında; mala zilyet olmaksızın sahip olan kimseler için açılan istihkak davaları, poliçe-bono-çek gibi kambiyo senetlerinden kaynaklı davalar ile kıymetli evraklardan kaynaklı davalar, konkordato davaları, iflas davaları, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir davaları vb. uyuşmazlıklar kapsamında hizmet vermektedir.